Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Bittium Oyj vastaanotti 26.10.2022 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Veikkolainen on ostanut 40 000 kappaletta Bittium Oyj:n osakkeita. Osakeoston toteutuksen yhteydessä Erkki Veikkolaisen yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti 25.10.2022 viiden prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Erkki Veikkolaisen Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 25.10.2022 yhteensä 1 817 665 osaketta, joka vastaa 5,09 %:a Bittium Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 35 702 264 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.