Header - hero image Corporate Governance
Vuosi
kertomus
2023
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Liiketoimintojen ja mahdollistavien tukitoimintojen ydinprosessien riskit ja valvontatoimet

Liiketoimintojen ja mahdollistavien tukitoimintojen ydinprosessien riskienhallintatoimet on määritelty kontrollikohtien muotoon:

  • relevanttien prosessiriskien tunnistaminen;
  • yhteiset kontrollikohdat / Yhtiön vähimmäiskontrollikohdat tunnistetaan;
  • yhteiset kontrollikohdat implementoidaan prosesseihin; ja
  • ylimääräiset kontrollikohdat määritellään tarpeen mukaan liiketoiminta- tai toimintotasoilla.

Valvontatoimia ovat ohjeistukset ja toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan johdon ohjeiden toteutuminen. Valvontatoimilla varmistetaan riskien huomioiminen tarvittavilla toimenpiteillä, jotta Yhtiön tavoitteet saavutetaan. Valvontatoimet asetetaan organisaation laajuisesti, kaikilla tasoilla ja kaikkiin toimintoihin. Niihin kuuluu erilaisia toimia, kuten esimerkiksi hyväksynnät, valtuutukset, varmentamiset, toimintojen tehokkuuden tarkastaminen, varallisuuden turvaaminen ja vastuiden eriyttäminen.