Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

31.12.2023 yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma oli 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 35 702 264 kappaletta. Yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Bittium Oyj:n hallitus päätti 17.5.2023 aloittaa Bittiumin omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman 12.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 19.5.2023 ja loppuivat 3.10.2023. Tämän jakson aikana Bittium hankki 240 000 omaa osaketta, joiden kokonaisarvo oli 980 112,00 euroa ja hinta keskimäärin 4,0838 euroa. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakeohjelman kautta hankittuja osakkeita on tarkoitus käyttää sellaisten velvoitteiden täyttämiseksi, jotka johtuvat nykyisten ja mahdollisten tulevien kannustinjärjestelyjen mukaisesti Yhtiön johdolle maksettavista osakepohjaisista palkkioista.

31.12.2023 yhtiöllä oli hallussaan 216 146 kappaletta omia osakkeitaan, mikä vastaa noin 0,61 prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Pörssikurssit

Pörssikurssit (EUR)1–12/2023
12 kk
1–12/2022
12 kk
Ylin kurssi5,206,08
Alin kurssi3,313,47
Keskikurssi4,224,71
Päätöskurssi4,813,98
   
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR)170,7141,9
Osakkeiden vaihto, (MEUR)17,044,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl)4 0219 346
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, %11,326,2

Osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat 29.12.2023Osakkeiden
määrä
%-osuus
osakkeista
1.  Veikkolainen Erkki1 822 1125,1 %
2. Ponato Oy1 501 3004,2 %
3. Hulkko Juha1 419 3704,0 %
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma1 365 9343,8 %
5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen1 296 5293,6 %
6. Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka700 0002,0 %
7. Scandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori698 4992,0 %
8. Hildén Kai Jalmari658 0001,8 %
9. Citibank Europe plc592 8441,7 %
10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo503 0001,4 %

Joulukuun 2023 lopussa Bittium Oyj:llä oli 22 030 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 29,6 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 69,6 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli 4,0 prosenttia.