Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

24.1.2024 – Bittium Oyj:n Medical-liiketoimintasegmentin johtaja Antti Näykki (insinööri, sulautetut järjestelmät) nimitettiin 1.2.2024 alkaen Bittium Oyj:n kehitysjohtajaksi. Näykki jatkaa Bittium Oyj:n johtoryhmän jäsenenä. Näykki tulee keskittymään erityisesti Bittiumin pidemmän aikajänteen kasvun rakentamiseen. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat myös konsernin tutkimustoiminnan, toimitusketjujen ja laadun johtaminen sekä henkilöstöhallinto ja tietohallinto. Näykki raportoi toimitusjohtaja Johan Westermarckille.

Bittium Oyj:n kehitysjohtaja Laura Kauppinen (psykologian tohtori) on nimitetty 1.2.2024 alkaen Medical-liiketoimintasegmentin johtajaksi. Kauppinen jatkaa myös Bittium Oyj:n johtoryhmän jäsenenä. Kauppinen tulee keskittymään päivitetyn strategian implementointiin kannattavan kasvun mahdollistamiseksi Medical-liiketoiminnassa. Kauppinen raportoi toimitusjohtaja Johan Westermarckille.

1.2.2024 alkaen Bittium Oyj:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Johan Westermarck, talousjohtaja Antti Keränen, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Karoliina Malmi, kehitysjohtaja Antti Näykki sekä liiketoimintasegmenttien johtajat Jari Inget (Engineering Services), Tommi Kangas (Defense & Security) ja Laura Kauppinen (Medical).

31.1.2024 Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta 10.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastuksen kilpailuttamisen perusteella tilikaudelle 2024 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Jos PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Bittiumin tilintarkastajaksi, sen ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Sami Posti. PricewaterhouseCoopers Oy toimii myös yhtiön tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportoinnin varmentajana.