Header - hero image Sustainability
Vuosi
kertomus
2023
Vastuullisuus Bittiumilla 2023

Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Vuosi 2023 oli Bittiumille suurten muutosten vuosi. Uudistimme strategiamme ja olemme yhtiönä siirtymässä uuteen vaiheeseen, tavoitteenamme kannattava kasvu. Liiketoimintamme täytyy olla kannattavaa ja kestävällä pohjalla, jotta voimme tarjota työtä ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä huomioida asiakkaita, sijoittajia ja muita sidosryhmiä. Tästä näkökulmasta vastuullisuusohjelmamme painopistealueet ovat meille edelleen olennaisia.

Menestys ei synny ilman osaavaa henkilöstöä. Jouduimme kuitenkin tekemään syksyn aikana kipeitä ratkaisuita henkilöstömme suhteen, kun järjestelimme liiketoimintaamme uusiksi. Muutokset ja niiden tuoma epävarmuus näkyi myös nyt tammikuussa tehdyn henkilöstökyselyn tuloksissa muun muassa sitoutumisindeksin hienoisena laskuna.

Asemamme teknologisena edelläkävijänä edellyttää, että henkilöstömme ylläpitää ja kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Panostamme yhtiönä siihen, että olemme ajan tasalla viimeisimpien teknologioiden, työkalujen, lainsäädännön ja muiden määräysten suhteen. Suunnannäyttäjänä meillä tulee myös olla näkemystä teknologian ja toimintaympäristön kehittymisen trendeistä.

Maailman myllerrykset ovat näkyneet myös meillä. Luottamus, joka on yksi arvoistamme, nousee tällaisina aikoina aivan uuteen valoon. Se on yksi asiakkaat ja tietoturva -painopistealueemme tukipilareista, ja mittaamme sitä vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä. Asiakkaidemme täytyy voida luottaa meihin, tuotteisiimme ja osaamiseemme maailmassa, jossa esimerkiksi tietoturvan merkitys on kasvanut suuremmaksi kuin koskaan aiemmin. Meidän tehtävämme on pysyä aallon harjalla,  ja osana tätä osallistummekin aktiivisesti niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin tietoturvan kehityshankkeisiin.

Työnjälkemme laatu ja asiakkaidemme tyytyväisyys ovat meillä korkealla prioriteetillä. Mittaamme tätä säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyillä. Huolimatta siitä, että vuosi 2023 oli suurten muutosten vuosi, onnistuimme palvelemaan asiakkaitamme hyvin ja asiakastyytyväisyytemme parani edellisvuoteen verrattuna. Otamme tämän palautteen nöyränä vastaan ja jatkamme systemaattista työtä asiakkaidemme palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimintamme luonteen ja kriittisillä aloilla toimivan asiakaskuntamme vuoksi eettiset periaatteet ja vastuullinen liiketoimintatapa ovat meille itsestäänselvyys. Noudatamme valtaisaa määrää viranomaisvaatimuksia ja huolehdimme vaatimustenmukaisuudestamme tiukasti määräaikoja noudattaen.

Aloitimme vuoden 2023 aikana valmistautumisen digitaalisen tuotepassin voimaantuloon keräämällä etupainotteisesti tietoja tuotetiedonhallintajärjestelmäämme. Digitaalinen tuotepassi on osa Euroopan komission julkaisemaa uutta kiertotalouspakettia.

Bittiumille ympäristövastuullinen toiminta tarkoittaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaiden ratkaisujen kehittämisestä. Bittiumin tuotteiden merkittävimmät haitalliset ympäristövaikutukset syntyvät elinkaaren viimeisessä vaiheessa eli kierrätyksessä. Sovellamme tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä EU:n ekosuunnitteluasetuksen kehyksen mukaisia sääntöjä. Tietoturvallinen älypuhelimemme, Bittium Tough Mobile 2, täyttää vuonna 2023 voimaan tulleen asetuksen vaatimukset.

Sitoudumme aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Pyrimme panostamaan uusiutuvaan energiaan, vähennämme matkustamista, kierrätämme jätteet tehokkaasti ja pyrimme maksimoimaan jätteiden hyötykäytön. Olemme laskeneet hiilijalanjälkeämme vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 2023 hiilijalanjälkemme oli matalempi kuin koskaan aiemmin.

Pitkäaikainen vastuullisuustyömme sai viime vuonna tunnustusta, kun saimme kansainvälisessä EcoVadis-vastuullisuusluokituksessa hopeamitalin. Sijoituimme siis arvioiduista yrityksistä parhaiten menestyneen 25 prosentin joukkoon maailmanlaajuisesti.

Vastuullisuus on Bittiumille tärkeä osa toimintaa. Haluamme kehittää toimintaamme  ja prosessejamme sekä kantaa osuutemme paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja