Header - hero image Bittium in 2023
Vuosi
kertomus
2023
Bittium vuonna 2023

Engineering Services -liiketoimintasegmentti

Tuotekehityspalvelut

Engineering Services -liiketoimintasegmentissä Bittium tarjoaa asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi tietoturvallisessa ja kehittyvässä langattomassa ympäristössä. Yhtiön on fokusoinut tuotekehityspalvelutarjontaansa radioteknologian ja sulautettujen laitteiden ympärille. Bittiumilla on maailmanluokan osaaminen langattomissa teknologioissa sekä tuotteiden kokonaisvaltaisessa kehittämisessä koko tuotteen elinkaaren ajalle.

Toimialakohtaisten vaatimusten ymmärtäminen, vahva osaaminen tuotekehityspalveluissa, langattomissa laitteissa, digitalisaatiossa ja tietoturvassa sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ISO 13485:2016 -laatusertifikaatti mahdollistavat uusien ratkaisujen luomisen, joilla  tuotetaan selkeää lisäarvoa asiakkaille ja kumppaneille.

Vuosi 2023

Huolimatta markkinoilla vallitsevasta asiakkaidemme kustannussäästöpaineista, Bittiumin tuotekehityspalvelujen myynti kasvoi vuoden 2023 aikana. Digitalisaation eteneminen eri toimialoilla lisäsi suunnittelupalveluiden tarvetta. Erityisesti Industrial IoT -teknologiamarkkinoilla kasvava pilvikommunikaation tarve luo yrityksille tarpeen tuoda langatonta liitettävyyttä tuotteisiinsa. Eurooppalaisten yritysten tuotekehityksen lisääntyminen Euroopassa on vaikuttanut positiivisesti Bittiumin tuotekehityspalveluiden myynnin kasvuun, erityisesti laitesuunnittelun puolella.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkui hyvin. Samalla kun useita asiakasprojekteja saatiin onnistuneesti päätökseen, yhtiön asiakasportfolio laajeni kuluneen vuoden aikana useilla uusilla asiakkailla muun muassa kuljetus-, liikenne- ja ammattityökalumarkkinoilla. Asiakasprojekteissa suunnitellaan muun muassa etähallittavaa kokonaisjärjestelmää ja sen liitettävyysratkaisua, liikennevalvontajärjestelmien liitettävyysosia sekä ammattikäyttöön tarkoitettuja mittauslaitteita ja niiden liitettävyysratkaisuja. 

Markkinanäkymät

Langaton tietoliikenne ja digitalisaatio

Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian käyttöönotto etenee. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Erilaiset satelliittikommunikaation ratkaisutarpeet kasvattavat Bittiumin tuotekehitysosaamisen kysyntää uusien toimijoiden perinteiseen toimittajaverkostoon mukaantulon myötä. Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntää kasvattaa myös 5G-teknologiaa hyödyntävien uusien laitteiden kehitystarve.

Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin sekä valvoa ja ohjata laitteita ja järjestelmiä etänä. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle luotettavan langattoman yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin. 5G- ja IoT-radioteknologioiden käyttöönoton myötä digitalisoi-

tujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee myös uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoälyteknologioita.

Eurooppalaisten yritysten tuotekehityksen lisääntyminen Euroopassa näkyy Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysynnän kasvuna, erityisesti laitesuunnittelun puolella. Tuotekehityspalvelujen kysyntään vaikuttavat asiakkaiden kustannussäästöpaineet useilla teollisuudenaloilla.