Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Vuoden 2024 näkymät

Bittium arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 85–95 miljoonan euron välillä (75,2 miljoonaa euroa vuonna 2023) ja liiketuloksen olevan 7,0–9,5 miljoonaa euroa (liiketappio -4,3 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Lisätietoja Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän raportin kappaleessa ”Markkinanäkymät” sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.