Header - hero image Bittium in 2023
Vuosi
kertomus
2023
Bittium vuonna 2023

Bittium lyhyesti

Bittium on suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut sekä luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen että sairaalan ulkopuoliseen biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Bittium perustettiin vuonna 1985 nimellä Elektrobit Oy. Nimi muuttui Bittiumiksi yhtiön myytyä Automotive-liiketoimintansa ja Elektrobit-nimeen liittyvät oikeudet 1.7.2015. Bittium Oyj on julkinen osakeyhtiö, joka on listattu Helsingin pörssin päälistalle (Nasdaq Helsinki Oy) yhtiötunnuksella BITTI.

Bittiumilla on toimintaa Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö päätti vuoden 2023 lopulla sulkea toimipisteensä Meksikossa ja Singaporessa ja jatkaa toimintaa näissä maissa yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oulussa. Suomessa yhtiöllä on toimipisteet myös Espoossa, Kajaanissa, Kuopiossa ja Tampereella.

Bittium työllisti vuoden 2023 lopussa 526 henkilöä, joista suurin osa on tuotekehitysinsinöörejä. Vuoden 2023 aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön kokoon, toiminta-alueisiin, omistajuuteen, osakkeiden jakoon, tulonmuodostukseen tai toimintojen ylläpitoon liittyen.

Bittium aloitti vuoden 2022 alussa toimintansa kehittämisen kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä. Uudistus saatiin päätökseen vuoden 2023 aikana. Muutoksella yhtiö hakee toimintoihinsa selkeämpää fokusta, kasvua ja tuloksentekokyvyn parannusta.

Osana tätä kehitystä yhtiö muutti organisaatiorakennettaan palvelemaan tehokkaammin itsenäisiä liiketoimintayksiköitään. Koko konsernin toiminta uudelleenorganisoitiin siirtämällä muun muassa aiemmin yhteisesti keskitetyt konsernitoiminnot suurelta osin liiketoimintasegmentteihin kunkin segmentin tarpeiden mukaisesti.

Yhtiö aloittaa uuteen segmenttirakenteeseen pohjautuvan talousraportoinnin 1.1.2024 alkaen. Uudessa raportointimallissa raportoitavia segmenttejä on neljä: yhtiön kolme liiketoimintasegmenttiä (Defense & Security, Medical ja Engineering Services) sekä Konsernitoiminnot-segmentti. Uuteen raportointirakenteeseen siirtymisen tavoitteena on parantaa läpinäkyvyyttä yhtiön liiketoimintasegmentteihin ja niiden kehitykseen.

Bittiumin liiketoiminta on globaalia. Bittium huomioi liiketoiminnassaan, tuotteissaan ja palveluissaan vastuullisuuden näkökulmasta lakisääteiset vaatimukset, direktiivit, niin sanotut yleiset standardit ja viitekehykset, kuten SA 8000 (sosiaalinen vastuu), ISO 14001 (ympäristöjärjestelmät), RoHS I, II, III (vaaralliset aineet), REACH (kemikaaliasetukset), WEEE (kierrätettävyys), ETJ+/ ISO 50001 (energiatehokkuus), sekä GRI G4 (kestävän kehityksen raportointiohjeet). Globaalina toimijana Bittium ottaa huomioon myös kansainvälisten asiakkaiden erityisvaatimukset.

Bittiumin missio

Missiomme on hyödyntää meidän maailmanluokan asiantuntemusta ja innovaatioita tietoturvallisen sulautetun teknologian mahdollistamiseksi ihmisten ja yhteiskuntien hyödyksi.

Bittiumin visio

Visiomme on tulla globaaliksi toimijaksi sulautettujen tietoturvallisten teknologiaratkaisujen rakentamisessa monimutkaisiin ympäristöihin.

Liiketoimintamalli

Lue seuraavaksi

Strategia

Seuraavaan lukuun