Header - hero image Shareholders
Vuosi
kertomus
2023
Osakkeenomistajat

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Bittium Oyj:n hallitus päätti 17.5.2023 aloittaa Bittiumin omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman 12.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella.

Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 19.5.2023 ja loppuivat 3.10.2023. Tämän jakson aikana Bittium hankki 240 000 omaa osaketta, joiden kokonaisarvo oli 980 112,00 euroa ja hinta keskimäärin 4,0838 euroa. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakeohjelman kautta hankittuja osakkeita on tarkoitus käyttää sellaisten velvoitteiden täyttämiseksi, jotka johtuvat nykyisten ja mahdollisten tulevien kannustinjärjestelyjen mukaisesti Yhtiön johdolle maksettavista osakepohjaisista palkkioista.

31.12.2023 yhtiöllä oli hallussaan 216 146 kappaletta omia osakkeitaan, mikä vastaa noin 0,61 prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä.