Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi–joulukuussa 2023 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 20,2 miljoonaa euroa (22,3 miljoonaa euroa) eli 26,9 prosenttia liikevaihdosta (27,0 prosenttia).

Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen, puolustusteollisuudelle suunnatun taktisen tiedonsiirtojärjestelmän ja sen tuotteiden kehittämiseen sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden ja niitä tukevien tietoturvaohjelmistojen kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehityskulut koostuivat Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista, taktisten verkkojen jatkokehityksestä ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista.

Yhtiö päivitti 30.10.2023 strategiansa. Päivitetyssä, vuosia 2024 ja 2025 koskevassa strategiassa yhtiö hakee muutosta tuotekehitysorganisaatiosta asiakaslähtöiseen kasvuhakuiseen toimintamalliin segmenttiorganisaatioidensa kautta.

Yhtiön kahdessa liiketoimintasegmentissä, Defense & Securityssä ja Medicalissa on vuosien 2016 ja 2023 välisenä aikana investoitu voimakkaasti omien tuotteiden kehitykseen, mikä on ylläpitänyt yhtiön korkeaa, keskimäärin noin 20 miljoonan euron vuotuista tuotekehitysinvestointitasoa vastaten keskimäärin noin 25 prosenttia yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta. Näissä molemmissa tuotepainotteisissa liiketoimintasegmenteissä uusien tuotteiden suurissa kehityshankkeissa on siirrytty kaupalliseen vaiheeseen. Seuraavien kahden vuoden aikana näissä segmenteissä tullaan tuotekehityksen osalta keskittymään olemassa olevien tuotteiden kilpailukyvyn jatkuvaan parantamiseen ja ominaisuuksien kehittämiseen. Tuotteiden jatkuva parantaminen on molemmissa liiketoimintasegmenteissä kilpailukyvyn elinehto. Lisäksi yhtiö tulee jatkossa hyödyntämään tuotekehityksessään kehitysyhteistyötä muiden yritysten kanssa.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR 1–12/20231–12/2022
Tutkimus- ja tuotekehityskulut yhteensä20,222,3
Aktivoitu taseeseen-7,2-6,6
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta5,65,9
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehityskuluja18,621,5
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta26,9 %27,0 %
Aktivoitujen tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä taseessa, MEUR1–12/20231–12/2022
Hankintameno kauden alussa48,848,1
Lisäykset kauden aikana7,26,6
Kauden poistot-5,6-5,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa50,548,8