Header - hero image Corporate Governance
Vuosi
kertomus
2023
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Riskienhallintaprosessin pääpiirteet

Yhtiön toimitusjohtaja arvioi strategiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä, jotka saattavat estää tai vaarantaa Yhtiön strategisten ja tulostavoitteiden saavuttamisen. Strategiaprosessin riskiarviot muodostetaan konsernin riskienhallintaprosessin mukaisesti. Strategisia ja operatiivisia riskejä seurataan kuukausittain liiketoimintojen raportoinnin kautta Yhtiön hallituksessa. Riskienhallintaprosessin mukaan liiketoimintasegmenttien ja mahdollistavien tukitoimintojen tulee tuottaa arviot oman vastuualueensa riskeistä ja esittää toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi sekä raportoida toteutettujen toimenpiteiden vaiheista ja vaikutuksista. Nämä arviot ja toimenpidesuunnitelmat konsolidoidaan konsernitasolla. Yhtiön lakiasianjohtaja vastaa riskienhallintaprosessista ja koordinoi sen asianmukaisuutta sekä noudattamista.