Header - hero image Corporate Governance
Vuosi
kertomus
2023
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2023 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KHT Jari Karppinen on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2023 olivat 111 000 euroa (102 000 euroa vuonna 2022). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 87 000 euroa (91 000 euroa vuonna 2022), veroneuvonnan osuus 10 000 euroa (7 000 euroa vuonna 2022) ja muiden palveluiden osuus 14 000 euroa (4 000 euroa vuonna 2022).