Header - hero image Shareholders
Vuosi
kertomus
2023
Osakkeenomistajat

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan osakkeiden omistus

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat vuoden 2023 lopussa yhteensä 1 956 322 osaketta, joka vastaa 5,5 prosentin omistusosuutta yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista.