Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Muutokset yrityksen johdossa

Laura Kauppinen (psykologian tohtori) nimitettiin Bittium Oyj:n kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2023 alkaen. Kehitysjohtajan tehtävän lisäksi hänen vastuualueisiinsa kuuluvat henkilöstöhallinto, tietohallinto, Operations-toiminto sisältäen osto-, logistiikka- ja tuotannon toiminnot, laatu- ja ympäristötoiminnot sekä konsernin teknologiapalvelut. Laura Kauppinen raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Johan Westermarckille. Hän on aiemmin toiminut yrityskehitysjohtajana Citecillä sekä useissa konsernin johtotehtävissä viimeisen 20 vuoden ajan, mm. hallintojohtajana Maintpartnerissa sekä henkilöstö- ja viestintäjohtajana Eltelissä.

Antti Keränen (KTM) nimitettiin Bittium Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2023 alkaen. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Johan Westermarckille. Keränen siirtyy Bittiumille Sentica Partners -pääomasijoitusyhtiöstä, jossa hän on työskennellyt lähes 15 vuotta ja toiminut sijoitusjohtajana viimeiset 9 vuotta. Tätä aiemmin hän on toiminut corporate finance -tehtävissä Kaupthing Bankissa.

Bittium Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Pekka Kunnari päätti jättää yhtiön ja jatkoi uraansa Bittiumin ulkopuolella. Bittium Oyj:n Engineering-toiminnoista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Jari-Pekka Innanen jatkoi yhtiön palveluksessa toisissa tehtävissä.

1.6.2023 alkaen Bittium Oyj:n johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Johan Westermarck (puheenjohtaja), talousjohtaja Antti Keränen, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, kehitysjohtaja Laura Kauppinen sekä liiketoimintayksiköiden johtajat Jari Sankala (Defense & Security), Tommi Kangas (Connectivity Solutions) ja Antti Näykki (Medical Technologies).

14.8.2023 Bittium Oyj:n Defense & Security -liiketoimintayksikön johtaja ja Bittium Oyj:n johtoryhmän jäsen Jari Sankala päätti jättää yhtiön ja jatkaa uraansa Bittiumin ulkopuolella. Bittium Oyj:n Connectivity Solutions -liiketoimintayksikön johtaja ja

Bittium Oyj:n johtoryhmän jäsen Tommi Kangas (koneautomaatioinsinööri (ylempi AMK)) otti toistaiseksi johtaakseen Defense & Security -liiketoimintayksikön. Kankaan keskittyessä Defense & Security -liiketoimintayksikön johtamiseen Jari Inget (diplomi-insinööri, sähkötekniikka) nimitettiin Connectivity Solutions -liiketoimintayksikön väliaikaiseksi johtajaksi. Inget myös edusti Connectivity Solutions -liiketoimintayksikköä Bittium Oyj:n johtoryhmässä. Ingetillä on pitkä historia Connectivity Solutions -liiketoimintayksikössä erilaisissa johtotehtävissä, joista viimeisimpänä liiketoimintajohtajana. Kangas ja Inget raportoivat molemmat Bittium Oyj:n toimitusjohtajalle Johan Westermarckille.

14.8.2023 alkaen Bittium Oyj:n johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Johan Westermarck (puheenjohtaja), talousjohtaja Antti Keränen, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, kehitysjohtaja Laura Kauppinen sekä liiketoimintayksiköiden johtajat Antti Näykki (Medical Technologies), Tommi Kangas (Defense & Security) (väliaikainen) ja Jari Inget (Connectivity Solutions) (väliaikainen).

21.12.2023 Bittium Oyj tiedotti, että Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtoon 14.8.2023 väliaikaisesti nimitetyn Tommi Kankaan ja Engineering Services -liiketoimintasegmentin johtoon väliaikaisesti nimitetyn Jari Ingetin nimitysten väliaikaisuus päättyy molempien jatkaessa tehtävissään kyseisten liiketoimintasegmenttien johtajina ja Bittium Oyj:n johtoryhmän jäseninä.

Bittium Oyj:n johtoryhmän 21.12.2023 alkaen muodostavat toimitusjohtaja Johan Westermarck, talousjohtaja Antti Keränen, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Karoliina Malmi, kehitysjohtaja Laura Kauppinen sekä liiketoimintasegmenttien johtajat Antti Näykki (Medical-liiketoimintasegmentti), Tommi Kangas (Defense & Security -liiketoimintasegmentti) ja Jari Inget (Engineering Services -liiketoimintasegmentti).

Muutokset yrityksen johdossa katsauskauden jälkeen

24.1.2024 Bittium Oyj:n Medical-liiketoimintasegmentin johtaja Antti Näykki (insinööri, sulautetut järjestelmät) nimitettiin 1.2.2024 alkaen Bittium Oyj:n kehitysjohtajaksi. Näykki jatkaa Bittium Oyj:n johtoryhmän jäsenenä. Kehitysjohtajan roolissa hän tulee keskittymään erityisesti Bittiumin pidemmän aikajänteen kasvun rakentamiseen. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat myös konsernin tutkimustoiminnan, toimitusketjujen ja laadun johtaminen sekä henkilöstöhallinto ja tietohallinto. Näykki on toiminut Bittium Oyj:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana vuosina 2019–2021 ja jatkaa nyt uudessa roolissaan yhtiön kannattavan kasvustrategian eteenpäinviemistä. Näykki raportoi toimitusjohtaja Johan Westermarckille.

24.1.2024 Bittium Oyj:n kehitysjohtaja Laura Kauppinen (psykologian tohtori) nimitettiin 1.2.2024 alkaen Medical-liiketoimintasegmentin johtajaksi. Kauppinen jatkaa myös Bittium Oyj:n johtoryhmän jäsenenä. Kauppinen aloitti Bittiumilla kesäkuussa 2023 kehitysjohtajan tehtävässä vieden läpi konsernin strategiapäivityksen sekä merkittävän muutosprosessin yhtiön tervehdyttämiseksi. Uudessa tehtävässään Kauppinen keskittyy päivitetyn strategian implementointiin kannattavan kasvun mahdollistamiseksi Medical-liiketoiminnassa. Kauppinen raportoi toimitusjohtaja Johan Westermarckille.

Bittium Oyj:n johtoryhmän 1.2.2024 alkaen muodostavat toimitusjohtaja Johan Westermarck, talousjohtaja Antti Keränen, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Karoliina Malmi, kehitysjohtaja Antti Näykki sekä liiketoimintasegmenttien johtajat Jari Inget (Engineering Services), Tommi Kangas (Defense & Security) ja Laura Kauppinen (Medical).