Header - hero image Bittium in 2023
Vuosi
kertomus
2023
Bittium vuonna 2023

Defense & Security -liiketoimintasegmentti

Taktiset ja tietoturvalliset tiedonsiirto- ja viestintäjärjestelmät

Defense & Security -liiketoimintasegmentissä Bittium tarjoaa maailmanlaajuisesti johtavia tuotteita, palveluita ja järjestelmiä asiakkailleen puolustus-, turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla tavoitteenaan vahvistaa itsenäisten maiden kansallista turvallisuutta. Bittiumin kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu luotettavuuteen, tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatuun ja suorituskykyyn sekä yli 35 vuoden aikana syntyneeseen edistykselliseen teknologia- ja tietoturvaosaamiseen.

Bittium Tough Mobile™ -tuoteperhe
Bittium Tough Mobile -älypuhelinten tietoturvallisuuden ydin on niiden kerroksittain rakennettu tietoturva, joka perustuu kovennettuun Android™-käyttöjärjestelmään, ainutlaatuisiin laitepohjaisiin ratkaisuihin sekä lähdekoodiin integroituihin tietoturvaominaisuuksiin ja -ohjelmistoihin. Puhelimet suunnitellaan ja valmistetaan täysin Suomessa, ja Bittium takaa niille valvotun ja turvallisen valmistus- ja toimitusketjun asiakkaille. Bittium Tough Mobile -älypuhelimet yhdessä Bittium Secure Suite -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmiston kanssa ovat sertifioitavissa eri valtioiden viranomaisten tietoturvalliseen käyttöön. Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimen ja Bittium Secure Suite -taustajärjestelmän muodostama viestintäratkaisu on sertifioitu LUOTTAMUKSELLINEN-suojaustasolle (NCSA-FI). Viranomaiskäyttöön suunniteltuina puhelinten saatavuus ja käyttöikä ovat normaaleja älypuhelimia merkittävästi pidempiä ja tietoturvapäivitysten saatavuus huomattavasti parempi.

Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical on sotilaan mobiilikommunikaation mahdollistava kokonaisvaltainen ratkaisu. Se perustuu tietoturvalliseen ja kestävään Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimeen, joka voidaan liittää joko Bittium Tough SDR Handheld -radioon tai kolmansien osapuolten taktisiin radioihin. Ratkaisu on yhteensopiva eri taistelunjohtojärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja tehokkaan tilannetietoisuuden jakamisen taktisissa verkoissa.

Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmisto mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen sekä laitteiden käyttämien datayhteyksien salaamisen. Bittium Tough Mobile -älypuhelin ja Bittium Secure Suite -ohjelmisto muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.

Bittium Secure Call™ on viranomaisten ja yritysten käyttöön tarkoitettu kommunikaatiosovellus, jonka tietoturva kattaa päästä päähän salatut ääni- ja videopuhelut, ryhmäpuhelut, viestit liitteineen, ryhmäviestittelyn, Push-to-talk-ääniviestit ja ennalta määritellyn ajan jälkeen tuhoutuvan viestiominaisuuden. Viranomaistason tietoturva saavutetaan, kun Bittium Secure Call -sovellusta käytetään yhdessä Bittium Tough Mobile -älypuhelimien ja Bittium Secure Suite -taustajärjestelmän kanssa.

Bittium SafeMove® Mobile VPN -ohjelmistoratkaisut mahdollistavat kaikkien IP-pohjaisten sovellusten ja verkkojen hyödyntämisen turvaamalla työaseman tai älypuhelimen ja palveluiden väliset yhteydet heti laitteen käynnistämisestä lähtien. SafeMoven avulla liikkuvilla työntekijöillä on aina huipputurvalliset ja saumattomat yhteydet yrityksen sisäverkkoon ajasta, paikasta ja verkkoyhteydestä riippumatta. SafeMove Mobile VPN -tuotteen Windows-versio on hyväksytty kansallisen TL IV -turvallisuusluokan tiedon salaamiseen.

Bittium SafeMove® Analytics on verkkoyhteyksien seuranta- ja raportointimoduuli, jonka avulla yritykset voivat kerätä tietoja langattomien verkkoyhteyksien toimivuudesta tuottavuuden ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Analytics-työkalu kerää jatkuvaa tietoa verkkoyhteyksistä, kuten yhteyden tilasta, yhteyden vahvuudesta, yhteysnopeudesta, yhteystyypistä ja Wi-Fi-verkoista. Lisäksi ohjelmiston tietoturvaominaisuudet osaavat välittömästi raportoida mahdollisista tietoturvapoikkeamista työntekijöiden käyttämissä mobiililaitteissa. Tämä mahdollistaa kyberuhkiin reagoimisen ilman viiveitä esimerkiksi sulkemalla poikkeamasta raportoinut laite yritysverkosta tilanteen selvityksen ajaksi.

Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network) -linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä niiden kytkemisen yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on erinomainen tiedonsiirtoratkaisu puolustusvoimien eri joukoille esimerkiksi asejärjestelmiin ja miehittämättömiin ajoneuvoalustoihin verkon liikkuvuuden, alhaisen tiedonsiirtoviiveen ja korkean tiedonsiirtokapasiteetin johdosta.

Bittium Tough SDR™ -radioiden tuoteperhe koostuu yksittäisten sotilaiden käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -radiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta kaksikanavaisesta Bittium Tough SDR Vehicular™ -radiosta. Uuden sukupolven taktisten ohjelmistoradioiden ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen.

Bittium Tough VoIP™ -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissa olosuhteissa. Tuoteperhe sisältää monikäyttöisen Bittium Tough Comnode -laitteen, Bittium Tough VoIP Field Phone -puhelimen ja Bittium Tough VoIP Service- ja Bittium Tough VoIP Softphone -ohjelmistotuotteet.

Bittium Tough Comnode™ on monipuolinen laite, joka täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeet toimimalla muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja kenttäparikaapelin toistimena. Lisäksi Bittium Tough Comnode -laite mahdollistaa vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).

Bittium Tough VoIP Field Phone™ 2 on uuden sukupolven VoIP-kenttäpuhelin, joka soveltuu monipuolisten liitettävyysominaisuuksiensa, lisävarusteidensa ja virransyöttövaihtoehtojensa johdosta käytettäväksi taistelukentällä, ajoneuvoissa ja komentopaikoilla. Yhdessä hajautetun ja taistelunkestävän Bittium Tough VoIP Service -puhepalvelun kanssa Field Phone 2 -puhelinten väliset puhelut yhdistyvät riippumatta siitä, missä ja miten käyttäjät ovat kytkeytyneet verkkoon.

Bittium Tough VoIP Service™ on ohjelmistotuote, jonka avulla voidaan yhdistää sekä kiinteiden että langattomien taktisten tiedonsiirtoverkkojen käyttäjät samaan puhepalveluverkkoon. Kyseessä on joustava ja hajautettu ratkaisu, joka voidaan asentaa verkon reitittäviin elementteihin, kuten Bittium TAC WIN Tactical Router -reitittimeen, Bittium Tough Comnode -laitteeseen tai Bittium Tough SDR -radioihin.

Bittium Tough VoIP Softphone™ on erityisesti taktiseen käyttöön PC-käyttäjille tarkoitettu VoIP-sovellus, jolla voi soittaa VoIP-puheluita, lähettää viestejä ja pitää puhelinneuvotteluja Bittium Tough VoIP Service -puhepalveluverkossa.

Bittium Tactical Power Pack™ -akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti taktisen tiedonsiirron tarpeisiin esimerkiksi Bittium Tough SDR Handheld -radion ja Bittium Tough Comnode -laitteen lisävarusteena, mutta sitä voi helposti käyttää myös tavallisten tablettien ja älypuhelimien kanssa USB-liitännän avulla. Tactical Power Pack mahdollistaa laitteille keskeytymättömän kenttäkäytön.

Bittium Tactical Device Management™ on edistyksellinen laitehallintajärjestelmä, jonka ominaisuudet mahdollistavat taktisten tiedonsiirtolaitteiden käyttöönoton ja operatiivisen käytön tietoturvallisesti. Järjestelmällä eri maiden puolustusvoimat voivat itsenäisesti, keskitetysti ja tehokkaasti hallita Bittiumin taktisia tiedonsiirtolaitteita. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden operatiivista käyttöä edeltävät valmistelut sekä operatiivisessa käytössä olevien laitteiden hallinnan, mukaan lukien laitteiden asennus, ohjelmistopäivitykset ja avaintenhallinta.

Bittium Tactical Network Management™ on helppokäyttöinen ja visuaalinen verkonhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa Bittiumin taktisten tiedonsiirtoverkkojen ja niiden verkkosolmujen hallinnan, mukaan lukien Bittium Tactical Wireless IP Network, Bittium Tough SDR ja Bittium Tough Comnode. Eri maiden puolustusvoimat voivat järjestelmän työkalujen avulla suunnitella verkkojen ja niiden solmujen sijainnin niin, että verkkojen optimaalinen suorituskyky toteutuu. Verkkojen ollessa käytössä järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen ja luotettavan tiedon verkkojen toiminnasta ja verkkosolmujen konfiguraatioista. Käytön aikana verkkojen ja verkkosolmujen toiminnasta kerätty tieto tallentuu ja tietoja on helppo analysoida. Tämä mahdollistaa verkkojen optimoinnin seuraavia operaatioita varten.

Vuosi 2023

Maailman poliittinen tilanne muuttui helmikuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodan syttymisen myötä valtioiden puolustusbudjettien kasvattaminen on vaikuttanut puolustusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Myös kiinnostus modernisoida taktisen viestinnän järjestelmiä vastaamaan nykysodankäynnin tarpeita on kasvanut.

Kiinnostus Bittiumin taktisen kommunikaation ratkaisuja kohtaan on säilynyt korkeana ja meneillään olevat kansainväliset asiakaspilotit ovat edenneet hyvin. Bittium on mukana useissa kilpailutuksissa, jotka voivat kestää useita vuosia riippuen kunkin hankekokonaisuuden laajuudesta. Palaute Bittiumin tuotteista kenttätesteissä on ollut positiivista ja meneillään olevista kilpailutuksista odotetaan tuloksia kuluvan vuoden aikana.

Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa jatkui tiiviinä. Bittiumin taktinen runkoverkko ja siihen liittyvät tuotteet ja radiot ovat kaikkien Puolustusvoimien puolustushaarojen käytössä tukien nykyaikaista taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa. Vuonna 2023 tuotetoimitusmäärät jäivät alhaisiksi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen viime vuodelle ajoittuneesta hitaasta etenemisestä useissa asiakasprojekteissa. Tämä on tavallista monivuotisissa projekteissa, joissa vuotuiset toimitusmäärät vaihtelevat projektien eri vaiheissa.

Bittium ja Puolustusvoimat allekirjoittivat 14.11.2023 uuden puitesopimuksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen tuotteiden hankinnasta. Sopimus koskee Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden ja Bittium Tough Comnode™ -kommunikaatiolaitteiden ja niihin liittyvien lisävarusteiden hankintaa vuosina 2023–2028. Puitesopimus on enimmäisarvoltaan 51,6 miljoonaa euroa ja sopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tulee tekemään erilliset tuotetilaukset useassa erässä puitesopimuksen voimassaoloaikana. Ensimmäinen puitesopimukseen perustuva tilaus tehtiin 20.12.2023. Tilaus oli arvoltaan noin 3,7 miljoonaa euroa ja tilauksen mukaiset tuotetoimitukset aloitettiin vuoden 2023 aikana.

Bittium Tough SDR -ohjelmistoradioiden käyttöönotto on edennyt Puolustusvoimien suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena laitteiston suorituskyvyn varmistaminen vuoden 2024 aikana laajemman käyttöönoton aloittamiseksi. Radioiden aaltomuotokehitys ja uusien toiminnallisuuksien kehittäminen asiakkaalle jatkuivat suunnitellusti.

Puolustusvoimat tilasi Bittiumilta joulukuussa uuden taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun ohjelmistopohjaisen reitittimen kehitystyön. Ohjelmistoreititin mahdollistaa entistä suurempien verkkokokonaisuuksien muodostamisen liikkuvien joukkojen taktisen tiedonsiirron tarpeisiin. Tilauksen arvo oli noin 4,4 miljoonaa euroa ja kehitystyö suoritetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Itävallassa Bittiumin taktisen viestinnän järjestelmien käyttöönotto paikallisen armeijan toimesta jatkui ja järjestelmätuotteiden toimituksia sekä tuotteiden ja järjestelmien integrointia ja testausta jatkettiin.

Keskustelut yhteistyöstä kansainvälisten ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä kehittävien yhtiöiden kanssa etenivät hyvin.

Marraskuussa Nato hyväksyi a4ESSOR-konsortion kehittämän ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon taktisen tiedonsiirron yhteentoimivuuden standardiksi (STANAG 5651). Bittium on ollut yksi teollisen a4ESSOR-konsortion partnereista sen perustamisesta saakka. Standardin ratifioinnin myötä aaltomuoto tulee olemaan kaikkien Naton jäsenmaiden käytettävissä mahdollistaen näin nopeamman ja tietoturvallisemman tiedonsiirron sekä kansallisissa että liittouman joukkojen operaatioissa. Bittium toimittaa aaltomuotoa asiakkailleen yhdessä Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen radioiden kanssa.

Suomen Nato-jäsenyyden myötä kiinnostus Bittiumin tuotteita kohtaan on lisääntynyt ja jäsenyyden odotetaan vahvistavan yhtiön kilpailuasemaa erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Jäsenyys mahdollistaa Bittiumille myös tarvittaessa Nato-aaltomuotojen ja -salausratkaisujen käyttöönoton sekä tarjoaa mahdollisuuden osallistua Nato-maiden tutkimusohjelmiin.

Bittium on hakenut tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ 2 C -ratkaisulleen Nato-tietoturvalistausta. Ratkaisu täyttää tietoturvalistaukselle vaaditut kriteerit, mutta listaus on viiveessä johtuen listauksia tekevien viranomaisten ruuhkautuneesta työmäärästä. Bittiumilla ei ole tällä hetkellä tietoa listan päivityksen etenemisestä. Nato-hyväksyttyjen laitteiden listalle pääsyn uskotaan vaikuttavan ratkaisun myyntiin positiivisesti.

Kiinnostus Bittium Tough Mobile™ -tietoturvapuhelimia ja tietoturvaan liittyviä ohjelmistoja kohtaan on lisääntynyt lukuisten tietoturvahyökkäysten myötä, ja laitteiden myyntimäärä kasvoi vuoden 2023 aikana, kun puhelimia, niiden taustajärjestelmiä ja ohjelmistoja toimitettiin useaan Euroopan maahan viranomaiskäyttöön. Myös sotilaskäyttöön kehitetty Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical -ratkaisu on herättänyt mielenkiintoa eri maiden puolustushallinnon viranomaisten keskuudessa ja useita järjestelmäpilotteja alkoi vuoden 2023 aikana.

Markkinanäkymät

Puolustus-, viranomais- ja tietoturvamarkkinat

Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä. Tämä luo kysyntää Bittiumin Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille taktisen tiedonsiirron ratkaisuille.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kohottanut eri maiden puolustusbudjetteja ja vaikuttanut suotuisasti kysyntään puolustusmarkkinassa. Kasvaneita puolustusmäärärahoja on ensimmäisessä vaiheessa kohdistettu pääosin kulutustarvikkeisiin. Jatkossa kasvaneet budjetit tulevat kohdistumaan myös eri maiden puolustusvoimien modernisointi- ja kehityshankkeisiin, millä voi olla positiivinen vaikutus Bittiumin taktisten kommunikaatioratkaisujen kysyntään.

Suomen Nato-jäsenyydellä uskotaan olevan positiivinen vaikutus Bittiumin puolustus- ja viranomaistuotteiden kysyntään erityisesti Nato-maissa.

Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2024 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Puolustusteollisuuden pitkät myyntisyklit vaikuttavat myynnin kehittymiseen ja ennustamiseen.

Älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvallisille Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimille ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille sekä tietoturvallisille ohjelmistoratkaisuille viranomais- ja mobiileissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä kohtaan on kasvanut. Päätelaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.