Header - hero image Sustainability
Vuosi
kertomus
2023
Vastuullisuus Bittiumilla 2023

Vastaavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Bittium on peilannut painopistealueiden teemoja myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals) ja tunnistanut tavoitteita, jotka jo huomioidaan ja joiden toteutumista edistetään yhtiön toiminnassa. Valittujen vastuun painopistealueiden kannalta huomioiduksi tulevat erityisesti seuraavat tavoitteet:

  • 3 Terveyttä ja hyvinvointia
  • 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • 12  Vastuullista kuluttamista
  • 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
  • 17 Yhteistyö ja kumppanuus