Header - hero image Sustainability
Vuosi
kertomus
2023
Vastuullisuus Bittiumilla 2023

Bittiumin vastuullisuuden painopistealueet

#1 Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

 • Edistämme avointa, tasa-arvoista ja monimuotoista työkulttuuria
 • Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja jaksamisesta
 • Panostamme osaamisen ja esimiestaitojen kehittämiseen

#2 Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

 • Vastaamme asiakkaidemme toimialaan ja teknologiaan liittyviin erityisvaatimuksiin (laatu ja turvallisuus)
 • Panostamme innovatiiviseen ja ketterään tuotekehitykseen
 • Huolehdimme hankintaketjumme vastuullisuudesta

#3 Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

 • Käymme avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja tuemme paikallisia yhteisöjä, joissa toimimme
 • Noudatamme vastuullista liiketoimintatapaa
 • Luomme lisäarvoa sidosryhmille kannattavan ja kestävän liiketoiminnan kautta

#4 Ympäristövastuu

 • Ympäristöohjelmamme tavoitteiden mukaisesti pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutuksia ympäristöön
 • Pyrimme optimoimaan tuotteidemme käyttöikää ja kierrätettävyyttä